فرم ثبت مشخصات رابطان خواهر کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان

فرم ثبت اطلاعات مربوط به رابطان خواهرکانون های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان ( مسئولین واحد خواهران کانون ها)
شهرستان(*)
ورودی نامعتبر

نام مسجد(*)
ورودی نامعتبر

نام کانون(*)
ورودی نامعتبر

شماره سریال کانون(*)
ورودی نامعتبر

نام و نام خانوادگی امام جماعت(*)
ورودی نامعتبر

شماره همراه امام جماعت(*)
ورودی نامعتبر

اطلاعات زیر فقط مربوط به رابط (مسئول واحد) خواهران است. در تکمیل آن دقت لازم به عمل آید
نام و نام خانوادگی رابط خواهران(*)
ورودی نامعتبر

نام پدر(*)
ورودی نامعخبر

تاریخ تولد(*)
/ / ورودی نامعتبر

کد ملی(*)
ورودی نامعتبر

شماره همراه رابط خواهران(*)
ورودی نامعتبر

تلفن ثابت(*)
ورودی نامعتبر

مقطع تحصیلی(*)
ورودی نامعتبر

رشته تحصیلی(*)
ورودی نامعتبر

وضعیت تاهل(*)
ورودی نامعتبر

تعداد فرزندان
ورودی نامعتبر

سابقه فعالیت فرهنگی(*)
ورودی نامعتبر

سابقه فعالیت فرهنگی و نوع آن
ورودی نامعتبر

آیا رتبه ای در امور فرهنگی کسب نموده است ؟(*)
ورودی نامعتبر

نوع رتبه اکتسابی و محل آن
ورودی نامعتبر

فعالیت مدیریتی(*)
ورودی نامعتبر

سابقه فعالیت مدیریتی و نوع آن
ورودی نامعتبر

آیا رتبه ای در امور مدیریتی کسب نموده است ؟(*)
ورودی نامعتبر

نوع رتبه اکتسابی و محل آن
ورودی نامعتبر

سابقه فعالیتهای ادبی(*)
ورودی نامعتبر

سایر فعالیتهای ادبی
ورودی نامعتبر

آیا رتبه ای در امور ادبی کسب نموده است ؟(*)
ورودی نامعتبر

نوع رتبه اکتسابی و محل آن
ورودی نامعتبر

سابقه فعالیت های هنری(*)
ورودی نامعتبر

سایر فعالیت های هنری
ورودی نامعتبر

آیا رتبه ای در امور هنری کسب نموده است ؟(*)
ورودی نامعتبر

نوع رتبه اکتسابی و محل آن
ورودی نامعتبر

فعالیت پژوهشی(*)
ورودی نامعتبر

سایر فعالیت پژوهشی
ورودی نامعتبر

آیا رتبه ای در امور پژوهشی کسب نموده است ؟(*)
ورودی نامعتبر

نوع رتبه اکتسابی و محل آن
ورودی نامعتبر

سابقه فعالیت های قرآنی(*)
ورودی نامعتبر

نوع فعالیت قرآنی
ورودی نامعتبر

آیا رتبه ای در امور قرآنی کسب نموده است ؟(*)
ورودی نامعتبر

نوع رتبه اکتسابی و محل آن
ورودی نامعتبر

آیا خواهران در کانون فرهنگی هنری مسجد شما در زمینه های زیر فعالیت شاخصی دارند؟(*)
ورودی نامعتبر

نوع فعالیت های شاخص خواهران(*)
ورودی نامعتبر

سایرفعالیت شاخص
ورودی نامعتبر

تنظیمات قالب
انتخاب رنگ قالب
Red Green Olive Sienna Teal Dark_blue
رنگ پس زمینه
رنگ متن ها
انتخاب منو
گوگل فونت
اندازه فونت بدنه
نوع فونت بدنه
جهت سایت
Scroll to top